A1 seviyesi aslında sınırlı bir dil kullanımını ifade eder. Kişi kendini ve başkalarını tanıtabilir, başkalarına sorular yöneltebilir ve basit, açık sorulara cevap verebilir. Örneğin nerede oturduğu, nelerden hoşlandığı gibi soruları yanıtlaması beklenir.

A1 Çalışmaları öncelikle Alman alfabesi ile başlayacaktır. İsim ve fiil çekimleri, sayılar, zamirler, renkler,aile bireyleri, basit günlük konuşmalar, hobiler gibi pek çok başlangıç seviyesi konular burada karşımıza çıkmaktadır.

Özellikle aile birleşimi sınavlarında A1 konularına hakimiyet şarttır. Ayrıca sınav konuları arasında mektup yazma bölümü de mevcuttur ve bu yüzden basit düzeyde bir davetiye, dilekçe ya da mektup yazmanız gerekmektedir. Yine konuşma bölümünde verilen kelimelerle ilgili bir soru sorup, aynı şekilde size sorulan soruya da cevap vermeniz gerekir. Özellikle liselerde ve bazı ders kitaplarında A1 seviyesi A1.1. ve A1.2. olarak ayrılmaktadır. Ancak önemli olan genel olarak tüm A1 konularının bitirilmesi ve temel seviyeye ulaşılmasıdır.

A1 Kurunu tamamlamak isteyenlerin fonetik çalışmalar ve kelime çalışmaları gerekmektedir. Almanca’da mevcut der-die-das artikelleri ile kelime öğrenmek, tekrar yapmak, dinleme alıştırmaları yapmak ve mümkünse dizi izlemek pratik becerileri güçlendirmeye yardımcı olacaktır.

Bu öğrenim seviyesini başarıyla bitirenler, gündelik hayatın her alanıyla, örneğin kimlik, aile, alışveriş, iş ve yakın çevre hakkında bilgiler veren cümleleri ve sıkça kullanılan deyimleri anlayabilecek ve kullanabilecek düzeydedir. Kişi somut ihtiyaçlarını kolaylıkla ifade edebilir.

Gramer olarak da konular A2 düzeyinde ilerlemeye başlar. Geçmiş zaman, dönüşlü fiilller, dativ ve akkusativ olarak adlandırdığımız ismin halleri, modal verb gibi pek çok konu A2 konularında ön plana çıkmaktadır. Ayrıca bağlaç kullanımı ve dolaylı aktarım da A2 konuları arasındadır. A2 seviyesinde kelime dağarcığının da genişlemesi beklenmektedir. Gündelik hayatla ilgili karşımıza daha çok kelime çıkacaktır. Örneğin kişi yer-yön tarifi yapabilir, evini ya da herhangi bir adresi kolaylıkla tarif edebilir. Konjuktiv II kalıbı da A2 seviyesinde karşımıza çıkacaktır ve kişi, hayal ve isteklerinden bahsedebilmelidir.

Goethe Institut tarafından yapılan sınavlarda da okuma metinleri ve mektup kısmının daha uzun ve detaylı olduğunu göreceksiniz. A2 sınavında başarılı olabilmek için, yine dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerinizin gelişmiş olması gerekmektedir. Bütün dil seviyeleri birbiri ile bağlantılı olduğundan, ileri düzeylere ilerlemek için gramer konularınızın tam anlamıyla bitmiş olması gerekmektedir. Yine okuma ve anlama çalışması yapabilmek adına, bol bol metin okumak, bilinmeyen kelimeleri tekrar etmek ve okunulan metinle ilgili sorulara doğru cevap vermek sizler için yararlı olacaktır.

B1 ve B2 seviyeleri bağımsız bir dil kullanımını ifade eder. B1 seviyesinde, kişi kendisine yabancı olmayan bir konuda anlatılanları ana hatlarıyla anlayabilir. Almanca konuşulan yerlerde ve seyahatlerinde pek çok sorunun üstesinden gelebilir. Kişi hayallerini, umutlarını ve gelecekle ilgili planlarını ifade edebilir.

B1 Seviyesinde kitaplarda okuma metinleri biraz daha uzun olmakta ve metinlerle ilgili soruları cevaplandırma bölümleri ön planda olmaktadır. Gramer konuları arasında bağlaçlar, edilgen yapılar, dolaylı aktarımlar ve konjuktiv II yer almaktadır. Ayrıca radyo ve televizyon dinleme, diyalog yazma, kişisel ilgi alanları ve deneyimleri paylaşma da ders aktiviteleri olarak sayılabilir. Okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerinin bu seviyede artmış olması beklenmektedir.

Almanya’da eğitim almak ve çalışmak isteyenlerin konuşma çalışmalarını özellikle bu seviyede arttırmaları gerekmektedir. Sizler için mümkün olan ilk sınav (ZD) Zertifikat Deutsch’tur. Goethe B2 ve C1 sınavlarına yoğun hazırlık bu seviyede başlamaktadır. Sınavda sizden başınızdan geçen herhangi bir olay ya da herhangi bir konuya ait görüşlerinizi dile getirmeniz istenebilir. Hata, eksik ve düzeltmeler için duraksama olmasına rağmen, dil bilgisi kullanımının hatasız olması beklenir. Sınav çalışmaları arasında konuşma pratiklerine yer verilmeli ve yine mektup yazma becerisi de geliştirilmelidir. Paragraf girişlerinin düzenli olması ve bağlaçların yerinde kullanımı çok önemlidir.

B2 Seviyesi Ortak Avrupa Dil Referanns Çerçevesi’nin (CEFR) altı seviyeli dil yeterlilik düzeyinin dördüncü seviyesine denk gelmektedir.B2 seviyesinde anadili Almanca olan biriyle rahat ve akıcı konuşmalar yapabilmeniz beklenir. Karmaşık metinleri anlayabilir, soyut konular hakkında konuşabilir ve kendinizi çok anlaşılır bir şekilde ifade edebilirsiniz. Pek çok farklı alanla ilgili kelime dağarcığı gerektiren bu seviye, gireceğiniz sınavlarda da sık sık karşınıza çıkacaktır. B2 seviyesine ulaşarak kelime bilginizi 2000 kelimeye kadar yükseltmeniz ve aynı zamanda Almanca konuşma kalıpları da kullanmanız beklenmektedir. Ayrıca bu seviye TESTDAF skorunuzu TDN3’e yükseltmenizi gerektirmektedir.

Çalışma kitabı olarak dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerinin hepsine birden ağırlık veren kitaplar seçmeniz gerekmektedir. B2 seviyesinde Redewendung (konuşma kalıpları) ön plana çıkmaktadır. Yine bu seviyede deyimleri de kolayca anlamanız beklenmektedir. Örneğin ‘Ich verstehe nur Bahnhof’ cümlesini birebir çevirirsek ‘Yalnızca tren istasyonu anlıyorum’ olur, ancak cümle aslında ‘konuya Fransız kalmak, anlatılanlardan hiçbir şey anlamamak’ anlamına gelmektedir.

Lisans ya da doktora eğitimini Almanya’da yapmak ve Almanya’da çalışmak isteyenlerin dil yeterlilik seviyeleri çok önemlidir. Çünkü orada alacağınız eğitim dili ve iş hayatında kullanacağınız dil, Almanca’dır. Goethe B2 Sertifikasını kolayca alabilmeniz için Almanca gramerinizi kontrollü olarak geliştirmeniz, ayrıca iş, okul, eğlence, meslek gibi tipik durumlar hakkında kelimeleri zorlanmadan anlamanız gerekmektedir.

C1 ve C2 seviyeleri yetkin bir dil kullanımını ifade etmektedir. Kişi sözcük arayışlarına girmeden düşündüğü her şeyi kolaylıkla ifade edebilir. İş hayatında, mesleki hayatında ve günlük hayatında bütün ihtiyaçlarını karşılayabilir. Bu seviye eğitimi, iddialı uzun metinleri ve üstü kapalı manaları anlamanızı sağlar. Ayrıca kendinizi kelime aramaya mecbur olmadan, spontane bir şekilde akıcı bir şekilde ifade etmenizi gerektirir. Kişi, dili sosyal hayatında, iş hayatında, meslek hayatında ve yüksek öğreniminde esnek ve etkili bir biçimde kullanabilmelidir. Bu seviyede Almanca akıcılığınızı arttırmanız, anadili Almanca olanlarla eksiksiz iletişim kurabilmeniz ve kelime bilginizi yaklaşık 3000’e kadar yükseltmeniz gerekmektedir. Ayrıca kelime bilginizin gelişmesi için gazete ve dergi okuyabilir, ya da yabancı film ve dizileri de izlemeniz yardımcı olacaktır. Bu seviyede TESTDAF skorunuzu TDN4’e yükseltmeniz gerekmektedir.

Bu seviyede orta seviye Almanca düzeyi olan B2 seviyesini başarı ile tamamlamış olmanız gerekmektedir. Eğitimin sonunda anadili Almanca olan herhangi biri ile herhangi bir konuda konuşabilmelidir. C1 seviyesi sonunda bir röportajı anlamanız, bir gazete yazısında ne demek istendiğini anlayabilmeniz ya da bir şarkı sözünde geçen ifadeleri genel hatlarıyla anlayabilmeniz beklenmektedir.

C1 konuları arasında aşağıdaki başlıkları görebilirsiniz. Sitemizde bu konulara ilişkin çalışma kağıtları da bulabilirsiniz:

-Subjektive Bedeutung der Modalverben

-Wortbildung: Vorsilben miss-, zer-, ent- und de-

-Zweiteilige Konnektoren

-Feste Nomen-Verb-Verbindungen

-Modalverben und ihre Alternativen

-Irreale Folgesätze

-Wortbildung: Vorsilben be- und ver

-Indirekte Rede: Fragen und Imperativ

-Satzstrukturen: Kausale Zusammenhänge

-Satzstrukturen: Konsekutive und modale Zusammenhänge

C2 seviyesi yetkin dil kullanımıdır. Bu seviye aslında anadil seviyesidir. Herhangi bir sorun yaşamadan uzun veya kısa pek çok cümleyi sorunsuz anlayabildiğiniz dil seviyesidir.

Bu seviye, Almanca konuşulan bir ülkede, eğitim hayatınızda, çalışma ortamında veya yüksek öğreniminizde ihtiyaçlarınız doğrultusunda herhangi bir yardım almadan akıcı Almanca konuşma yapmanızı sağlar. Bu seviyedeki insanlar, konuşma ve metinlerdeki ince ve ayrıntılı anlamları anlamanın yanı sıra, anadili Almanca konuşan insanlara kendilerini daha detaylı ifade edebilirler ve onları daha net anlayabilirler.

Dil yetkinliğinizi geliştirmek için, Almanca dil becerilerinizi geliştirmelisiniz. Böylece akıcı, esnek ve etkili bir şekilde iletişim kurabilirsiniz. Yaklaşık 6.000 kelimelik bir kelime hazinesi oluşturmanız, gireceğiniz Goethe Zertifikat C2, TELC ya da TestDaf gibi sınavlarda size büyük avantaj sağlayacaktır. Yine bu sınavlar için yaptığınız hazırlık çalışmalarında, okuma-anlama becerilerinizi geliştirmeniz gerekmektedir. Ayrıca konuşma çalışmalarınızı arttırmanız sınav için iyi bir pratik olacaktır. Bu eğitim sonunda, herhangi bir konuda size sorulan bir soruya akıcı bir şekilde cevap vermeniz beklenmektedir.

Bu seviyede en zor Almanca metinleri geniş bir yelpazede anlamalı ve örtülü anlamları tanımalısınız. Teknik konulara odaklanmalısınız ve Almancayı sosyal, akademik ve profesyonel amaçlar için esnek ve etkili bir şekilde kullanmalısınız.